Импрессум

Зохиогч

Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.
Godesberger Allee 149
53175 Bonn

0228 883-0
0228 883-9207

www.fes.de

Редактор

Фридрих-Эбертийн-Сан
ФЭС Монгол

С. Зоригийн гудамж
(МУЗН-ийн байр)
14210 Улаанбаатар
Монгол Улс

+976 11 31 2892

info(at)fes-mongolia.org
www.fes-mongolia

Агуулга

Др. Нийлс Хегевиш, ФЭС-ийн Монголыг хариуцсан суурин төлөөлөгч

ФЭС вэб сайтын загвар болон шилжүүлгийг гүйцэтгэсэн

itcreate. kommunikation
www.itcreate.de

эхлэл хэсэгт буцах